Pista bácsi befogta a szekér elé Rárót, a lovát, hogy elszállítson néhány bála szénát a komájának. Amikor elindult, hűséges társa, a kutyája is felugrott mellé a szekérre, és így indultak útnak a szomszédos faluba.

Pista bácsi ment a szekérrel, a kutyája pedig ott ült mellette. Az öreg időnként odasuhintott a ló hátára: "Gyííí, te Ráró!"

A lónak egy idő után elege lett, és rákiabált Pista bácsira, hogy:

- Te Pista, miért csapkodsz folyton?! Nekem is vannak ám érzéseim.

Pista bácsi annyira megrémült a beszélő lótól, hogy azon nyomban leugrott a szekérről és olyan messzire futott, amennyire csak tudott, a kutyája pedig szorosan követte. Az öreg amikor már nem bírt tovább futni, kiterült egy fa tövében. A kutyája is lefeküdt mellé lógó nyelvvel, majd pedig így szólt Pista bácsihoz:

- Rád is rád hozta a frászt a ló, amikor megszólalt?!